კონფიდნციალურობის პოლიტიკა


•    მომხმარებელთა პირადი საბანკო მონაცემების შეყვანა ხდება უშუალოდ ბანკის ვებ გვერდზე, რაც სრულად უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვასა და უსაფრთხოებას. ჩვენ ვებ გვერდს არ აქვს წვდომა თქვენს პირად საბანკო ინფორმაციაზე.
•    მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების ინფორმაცია, (ბილინგის დეტალები), რომელსაც თქვენს შესახებ ვაგროვებთ, გამოიყენება თქვენი შეკვეთის დასამუშავებლად და ბუღალტერიისთვის. ჩვენ ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ინფორმაცია იმისათვის, რომ ელ.ფოსტაზე / მობილურზე გამოგიგზავნოთ ინფორმაცია იმ საქონლის და სერვისების შესახებ, რომელიც, ჩვენი აზრით, თქვენ დაგაინტერესებთ.
•    წინამდებარე მუხლის პირობების მიუხედავად, შემდეგი ინფორმაცია არ შეიძლება მიჩნეულ იყოს როგორც კონფიდენციალური: (1) ინფორმაცია რომელიც ცნობილი იყო საზოგადოებისთვის მომხმარებლის მიერ შპს ეზომანიასთვის მიწოდებამდე; (2) გახდა ცნობილი საზოგადოებისთვის შპს ეზომანიას მიერ ამ ხელშეკრულებების პირობების დარღვევის გარეშე; ან (3) მომხმარებლის მიერ შპს ეზომანიასთვის გადაცემამდე იყო შპს ეზომანიას მფლობელობაში და შპს ეზომანიას არ გააჩნდა მომხმარებლის წინაშე კონფიდენციალურობის ვალდებულება ან (4) არ შეიძლება მიჩნეულ იყოს კონფიდენციალურად საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
•    შპს ეზომანია ვალდებულია მიიღოს გონივრული ზომები რაც აუცილებელია კონფიდენციალური ინფორმაციის დასაცავად. კონფიდენციალური ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს შპს ეზომანიას მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, რომლებსაც უშუალოდ აქვთ კავშირი აღნიშნულ ინფორმაციასთან.
•    ჩვენს ვებ გვერდზე პერიოდულად შეიძლება ნახოთ სხვა ვებ გვერდების ლინკები. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ეხება მხოლოდ ჩვენს გვერდს. შესაბამისად, სხვა ვებ გვერდების გამოყენებისას, თქვენ უნდა წაიკითხოთ გაეცნოთ მათი კონფიდენიციალურობის პოლიტიკას.